Pelaajat ja erotuomaritoiminta

Pelaajat

Pelaajien rekrytointi

Laadukas seura- ja juniorityö on seuralle parasta mainosta. Aktiivinen viestintä sosiaalisessa mediassa, mainokset kouluilla ja kaupoissa harrastustoiminnan alkaessa sekä koulu- ja päiväkotikäynnit tekevät seuran toimintaa tunnetuksi ja tuovat joukkueisiin uusia pelaajia.  Jokasyksyinen innostava  Pirkka Street Basket-tapahtuma Tesoman palloiluhallilla liikuttaa lähes 400 länsi-tamperelaista alakoululaista ja tarjoaa matalan kynnyksen kokeilla korista.

Seuran toiminta-ajatukseen ei kuulu rekrytoida aktiivisesti pelaajia toisista seuroista.

Koripalloliitto kannustaa kaikkia toimijoita vastuulliseen, eettiseen ja muita lajin parissa toimivia seuroja kunnioittavaan toimintaan niin pelaajasiirtoihin kuin muuhunkin toimintaan liittyvissä asioissa. Seura noudattaa toiminnassan Koripalloliiton eettistä toimintamallia.

Nuorten pelaajien rekrytoinnin ja pelaajasiirtojen eettinen toimintamalli >>


Pelaajakoulutus

Pääasiallinen pelaajakoulutus tapahtuu pelaajan oman ikäluokan joukkueen harjoituksissa. Pelaajalle annetaan mahdollisuus pelata ja harjoitella myös vanhemman ikäluokan mukana, mikäli valmentajat katsovan sen olevan eduksi pelaajan kehittymiselle. Pelaajia myös ohjataan ikätasoisesti tutustumaan erilaisiin verkkokoulutuksiin ja sivustoihin, joissa on harrastusta tukevaa materiaalia. 

SUSI ALL Stars- on Koripalloliiton maajoukkueohjelman, Suden polun, ensimmäinen vaihe. Vuosittain järjestettävän All Stars -leirityksen kautta pelaajat hankkivat ensimmäisiä kokemuksiaan maajoukkueleirityksestä, sen haastetasosta sekä toimintakulttuurista yhdessä ikäluokkansa muiden pelaajien kanssa.  Leirityksen päätteeksi valitaan pelaajat Suomen 15-vuotiaiden maajoukkueohjelmaan. Näille leireille valitaan pelaajat seuravalmentajien avustuksella.  RaPy kannustaa valmentajiaan olemaan aktiivisia pelaajiensa ohjaamisessa liiton järjestämiin tilaisuuksiin. 


Pelaajan polku

Raholan Pyrkivä tarjoaa toimintaa 2-vuotiaiden pallokoulusta aikuisten harraste- ja kilpatoimintaan asti.

Joukkueiden toimihenkilöt (valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat) rekrytoidaan pelaajien vanhemmista, aktiiviuransa päättäneistä seuran pelaajista sekä seuran ulkopuolelta lajistamme ja toiminnastamme kiinnostuneista henkilöistä. Rekrytointia tekee johtokunta ja joukkue itse.


Raholan Pyrkivän pelaajapolku 2024. Harraste- ja kilparyhmien muodostuminen ikäryhmittäin riippuu vuosittaisesta pelaajamäärästä.

Koulutusten linkkipankki junioreille

 linkkejä lisätään aina kun sopivia koulutuksia julkaistaan


  1. Tutustu puhtaasti paras-verkkokoulutukseen, suositeltavaa erityisesti maajoukkuetoimintaa tavoitteville, mutta sopii kaikille https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/puhtaasti-paras-verkkokoulutus/
  2. Mielenterveys on olennainen osa urheilijoiden hyvinvointia ja suorituskykyä eikä sitä voida erottaa fyysisestä terveydestä. https://terveurheilija.fi/terveydenhuolto/mielenterveys/#nuori-mieli-urheilussa


Seurasiirrot


Sähköinen edustusoikeuden siirto

Edustusoikeuden siirron voi tehdä vain sähköisessä järjestelmässä 

Palvelussa kuka tahansa voi aloittaa pelaajan edustusoikeuden siirtoprosessin osoitteessa www.edustus.fi/basket.  

  • pelaaja tai alle 18-vuotiaan pelaajan osalta huoltaja hyväksyy seurasiirron sähköpostitse
  • lähtöseuran nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja hyväksyy seurasiirron sähköpostitse
  • tuloseuran nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja hyväksyy seurasiirron sähköpostitse
  • kuka tahansa prosessin aikana voi maksaa seurasiirtomaksun

Raholan Pyrkivä hyväksyy seurasiirron, kun kaikki velvoitteet seuraa kohtaan on hoidettu, mm. avoimet laskut.  Seurasiirron ollessa ajankohtainen, ole yhteydessä laskut@rapy.net 

Seuraan saapuvien junioripelaajien osalta Rapy maksaa seurasiirron 


Pelaajan lisenssi siirtyy automaattisesti tuloseuran seurakohtaisille lisenssilistoille hyväksynnästä seuraavana päivänä (pl. kauden aikana tehdyt peräkkäiset siirrot; karenssi 30pv edellisen siirron edustusoikeuspäivämäärästä). Erotuomaritoiminta


Erotuomareita velvoittavat Koripalloliiton viralliset säännöt, joissa määritellään erotuomareiden tehtävät. Erotuomarien nimeämisestä virallisiin otteluihin vastaa alueen peleissä Koripalloliiton läntinen alue ja liiton sarjoissa Koripalloliiton tekninen yksikkö. 

Harjoitusotteluihin joukkueet hankkivat itse tuomarit.

Erotuomarit peleissä

  • Erotuomarit tarkastavat ja hyväksyvät kaikki pelissä käytettävät varusteet
  • erotuomarit ohjaavat peliä sekä neuvovat joukkueita 
  • Erotuomarit saavat tiedot peliajoista ja paikoista sähköisen järjestelmän kautta

Lisätietoja Erotuomarille (basket.fi)

Erotuomarit ovat oikeutettuja saaman ottelusta palkkion ja matkakulukorvauksia. Koripalloliitto maksaa korvaukset tuomareille ja laskuttaa seuraa kuukausittain. 

Erotuomarikoulutus

Koripalloliiton läntinen alue ja Tampereen koripalloerotuomarikerho järjestävät yhdessä vuosittain 15 vuotta täyttäneille erotuomareiden alkeiskursseja, joihin toivotaan myös seuran jäsenten osallistuvan.

Junioripelaajille opetetaan jo pienestä pitäen sääntötuntemusta ja erotuomarien kunnioittamista. Pelaajia kannustetaan pelaajauran lisäksi toimimaan erotuomarina ja erotuomarikouluttautumiseen osallistumista.