Valmentaja

Valmentajan pääasiallinen tehtävä on valmentaa. Joukkueen taustaryhmä hoitaa yhteistyössä muut asiat. Näin valmentaja voi keskittyä olennaiseen tehtäväänsä, jolloin pelaajat saavat maksimaalisen hyödyn ja parhaan laadun valmennustoimintaan.


Valmentajasopimus 

Valmentaja tekee seuran kanssa sopimuksen, jossa sovitaan mm. matkakorvauksen ylärajan suuruudesta sekä viikottaisista treenimääristä.  Sopimukset allekirjoitetaan kauden alussa seuran puheenjohtajan kanssa. Korvaus maksetaan seuran talousarvion mukaan suunnitellun varainhankinnan mukaan. 

Johtokunta päättää valmentajasopimusten yleislinjauksesta ennen kauden alkua.  Niissä sovitaan mm. matka- ja muista kulukorvauksista.  Korvaukset maksetaan tehtyä matkalaskua vastaan pääsääntöisestii kaksi kertaa vuodessa jälkikäteen, kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. 

Ohjeet matkalaskun tekemiseen 

Kysy lisätietoja myös laskut@rapy.net tai  taloudenhoitajalta mikko.isoniemi@rapy.net 

Lisätietoja valmentajasopimuksesta ja siihen liittyvistä korvauksista saa johtokunnan puheenjohtajalta tai taloudenhoitajalta.

Joukkue vastaa aina itse valmentajien turnausmatka- ja majoituskustannuksista. 

Valmentajakoulutus

Valmentajakoulutusta järjestetään alueen ja liiton järjestämänä koulutuksena.  Valmentajan on hyvä tutustua  Koripalloliiton valmennuskoulutustarjontaan. 

Seura tukee valmentajiensa koulutusta. RaPy järjestää  myös omia sisäisiä koulutustilaisuuksiaan. Tämän lisäksi valmentajalla on mahdollisuus hakea avustusta liiton tai jonkun muun tahon järjestämiin koulutuksiin.

Valmentajan tulee  olla aktiivinen ja hakeutua mahdollisuuksien mukaan koulutukseen. Mikäli jokin koulutus kiinnostaa valmentajaa, hänen tulee ottaa yhteyttä johtokuntaan. Johtokunta myös tiedottaa valmentajille mahdollisista koulutuksista.

Seuran kustantamaksi tarkoitetusta koulutuksesta tulee sopia etukäteen johtokunnan kanssa. Mikäli johtokunta hyväksyy juniorivalmentajan koulutukseen hakeutumisilmoituksen, seura kustantaa koulutuksen. Koulutuksen kustantamiseen saattaa liittyä valmentajaan kohdistuvia lisäehtoja/valmennussitoumus.

Seura kirjaa valmentajien koulutustasot, jotta valmentajia voidaan ohjata heidän tarvitsemiinsa koulutuksiin.

Valmentajan tehtävät

Jokaisen valmentajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus valmentamisesta. Valmentajalle kuuluvista tehtävistä keskustellaan valmentajasopimusta laadittaessa. Muun muassa seuraavat tehtävät kuuluvat valmentajalle:

  1. Kauden suunnittelu yhdessä joukkueenjohtajan kanssa mm. mihin sarjaan joukkue osallistuu ja mihin kaupalisiin turnauksiin joukkue osallistuu
  2. harjoitusten suunnittelu ja ohjaaminen
  3. harjoitusotteluiden sopiminen
  4. valmentaminen otteluissa ja turnauksissa
  5. yhteydenpito vanhempiin
  6. oman valmennustaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
  7. aktiivinen yhteydenpito seuran sisällä

Näiden tehtävien lisäksi valmentajan tehtävä on parhaan kykynsä mukaan auttaa pelaajiaan kehittymään koripalloilijoina. 

Lisäohjeistusta valmentamiseen saa  valmennuspäälliköltä.