Raholan Pyrkivä- keitä me olemme? 

Raholan Pyrkivä ry on perustettu voimistelu- ja urheiluseuraksi Raholassa Tampereella vuonna 1946. Vuosien saatossa seura on muuttunut voimistelun ja urheilun yleisseurasta koripallon erikoisseuraksi. 

Koripallo on monipuolinen, nopea ja tapahtumarikas taitolaji. Henkilökohtaisten taitojen lisäksi laji auttaa ymmärtämään joukkuekavereiden merkityksen erilaisissa tilanteissa ja eri rooleissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.                                             

Maantieteellisesti toimimme keskittyy Länsi-Tampereelle, joka koostuu Tampereen lounaisesta ja luoteisesta suuralueista.  Harrastajia on mukana myös naapurikunnista ja kaupungeista, kuten Nokialta, Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Kangasalta. 


Raholan Pyrkivän toimii Länsi-Tampereella.


Raholan Pyrkivän säännötYhteisöllisyys

Olemme pääosin talkooseura,  pitääksemme kustannukset kohtuullisina, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan koripallon pariin. Joukkueet ovat itsenäisiä muuten yhteisöllisessä seurassa. Toiminta on myös vuosien saatossa kehittynyt ja tällä hetkellä seurassa on myös muutama päätoiminen palkattu valmentaja. 

Huoltajia tarvitaan mukaan toimintaan kaikissa ikäryhmissä. Pallokoulussa tarvitsemme vanhempien osallistumista mm. temppuratojen valvojina,  sekä eri ikäisissä junioreissa erilaisissa  toimitsijatehtävissä. Vanhemmat ja huoltajat ovat tärkeä osa seuran toimintaa pelaajien ohella. Seuran organisaatio on hyvin kevyt. Johtokunta johtaa seuraa tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden ja joukkueiden vapaaehtoisten toimihenkilöiden kanssa. Ilman vapaaehtoisia toimihenkilöitä seuran toiminta ei olisi mahdollista. 

Koripallossa valmentajien koripallotausta on  ehdoton edellytys. Valmentajien rekrytointi  joukkueisiin on johtokunnan ja valmennuspäällikön tehtävä. Seura huolehtii valmentajien osaamisen vahvistamisesta seuran yhteisillä sekä mm. Koripalloliiton, TUL:n ja HLU:n  koulutuksilla. 

#ilokasvaayhdessa

#enemmänkuinurheiluseura

Koripallotoiminta

Junioritoiminnan peruskivi on 2-6-vuotiaiden pallokoulussa, josta monet lapset siirtyvät seuran varsinaisiin koripallojoukkueisiin. 

Pääasiallisesti lapset ja nuoret pelaavat oman ikäluokkansa joukkueessa, mutta poikkeukset ovat mahdollisia silloin, kun se on lapsen/nuoren edun mukaista. Tällaisista poikkeuksista keskustellaan aina molempien joukkueiden valmentajien ja vanhempien kesken. Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä johtokuntaan.

Junioritoiminnan toimivuudesta vastaa johtokunta.  Juniorivalmennuksen laadusta vastaavat valmennuspäällikkö ja Koristiimi, joka koostuu ikäluokkien päävalmentajista

Seura tarjoaa koripalloharrastustoimintaa myös aikuisille. Sekä naisten että miesten puolella voi pelata koripalloa naisten ja miesten alemmissa divisioonissa. Miesten edustusjoukkue pelaa Ykkösdivisioona A:ssä ( kausi 23-24). Miesten ja naisten edustusjoukkueissa annetaan myös junioreille mahdollisuus kehittyä pelaajina, kts Akatemiatoiminta 

Edustusjoukkueiden lisäksi seura tarjoaa pelaajille mahdollisuuden harrastaa koripalloa myös alueen alemmissa divisioonissa.

Kuntoliikunta
Seurassa voi harrastaa kilpaurheilun lisäksi kuntoliikuntaa mm. aikuisten harrastekoriksessa.


Seuratoiminnan kehittäminen 

Seura kerää toimintansa kehittämiseksi palautetta vuosittain tai joka toinen vuosi kaikilta toiminnassa mukana olevilta. Palautekyselyt on laadittu erikseen junioreille, huoltajille sekä valmentajille ja toimihenkilöille.

 Kyselyssä kerätään palautetta mm. toiminnan laadusta valmennuksen ja olosuhteiden osalta. Ilmapiiriä seurassa tarkastellaan useamman kysymyksen kautta. Palautekyselyjen tulokset käydään tarkasti läpi johtokunnassa.

 Johtokunta on vastuussa siitä, että palautekyselyiden tulokset arvioidaan ja otetaan huomioon toiminnan ja seuran kehittämisessä. Arvioinnin jälkeen johtokunta informoi koko seuraa yhteisellä viestillä MyClubin tai toimihenkilöiden kautta. Lisäksi kerätään tietoa lopettavilta harrastajilta lopettamisen syistä.

Spontaania palautetta toiminnasta saadaan myös keskustelemalla junioreiden, vanhempien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa ja olemalla mukana seuran tapahtumissa ja peleissä. 

Kohti Tähtiseuraa

Laadukas seuratoiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa arvioimista ja kehittämistä. Laatutyöskentelyn tulee olla pyrkimyksiltään samansuuntaisia liiton ja alueen laatustrategian kanssa. Keväällä 2023 seura on lähtenyt mukaan myös Tähtiseura- polulle.

  • Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ 
  • Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. 
  • Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.  Tähtiseura- polku on tavoitteena saada päätökseen alkuvuodesta 2024. 

Raholan Pyrkivän Kesäkotisäätiö

Kesäkotisäätiö ylläpitää Kaikulan leirikeskusta. Sitä on mahdollisuus vuokrata joukkueiden kesäharjoitteluun. Vuokraussopimukset tehdään Kesäkotisäätiön määrittämälle henkilölle. Lisätietoja Kaikulasta ja sen käyttömaksuista saa seuran puheenjohtajalta sekä säätiön nettisivuilta.