Raholan Pyrkivä- ketä me olemme? 

Raholan Pyrkivä ry on perustettu voimistelu- ja urheiluseuraksi Raholassa Tampereella vuonna 1946. Vuosien saatossa seura on muuttunut voimistelun ja urheilun yleisseurasta koripallon erikoisseuraksi. 

Koripallo on äärimmäisen monipuolinen, nopea ja tapahtumarikas taitolaji, mikä opastaa harrastajiaan jatkuvan oppimisen ja yrittämisen tielle henkilökohtaisten taitojen kehittämiseksi. Henkilökohtaisten taitojen lisäksi laji auttaa ymmärtämään joukkuekavereiden merkityksen erilaisissa tilanteissa ja eri rooleissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.                                             

Seura tarjoaa harrastusmahdollisuuksia asiantuntevassa valmennuksessa 3-vuotiaiden pallokoulusta lähtien, ja siirtyen koripallon alkeiden opettelun kautta nuorten junioriluokkien läpi aina aikuiskoripalloon saakka. Mahdollisuuksia on myös kuntoliikuntaan. Maantieteellisesti toimimme keskittyy Länsi-Tampereelle, joka koostuu Tampereen lounaisesta ja luoteisesta suuralueista.

Alueeseen kuuluvat kaupunginosat Epilä, Kaarila, Villilä, Kalkku, Rahola, Epilänharju, Tohloppi, Haukiluoma, Lamminpää, Myllypuro, Ikuri, Ristimäki ja Tesomajärvi. Harrastajia on mukana myös naapurikunnista ja kaupungeista, kuten Nokialta, Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Kangasalta. 

Yhteisöllisyys

Olemme pääosin talkooseura,  pitääksemme kustannukset kohtuullisina, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan koripallon pariin. Joukkueet ovat itsenäisiä muuten yhteisöllisessä seurassa. Toiminta on myös vuosien saatossa kehittynyt ja tällä hetkellä seurassa on myös useampi päätoiminen palkattu valmentaja. 

Pallokoulussa tarvitsemme vanhempien osallistumista mm. temppuratojen valvojina,  sekä eri ikäisissä junioreissa erilaisissa  toimitsijatehtävissä. Vanhemmat ja huoltajat ovat tärkeä osa seuran toimintaa pelaajien ohella. 

Koripallossa valmentajien koripallotausta on  ehdoton edellytys. Valmentajien järjestäminen ja koulutus joukkueisiin on seurayhteisön yhteinen tehtävä.


Koripallotoiminta

Junioritoiminnan peruskivi on 3-6-vuotiaiden pallokoulussa, josta monet lapset siirtyvät seuran varsinaisiin koripallojoukkueisiin. 

Pääasiallisesti lapset ja nuoret pelaavat oman ikäluokkansa joukkueessa, mutta poikkeukset ovat mahdollisia silloin, kun se on lapsen/nuoren edun mukaista. Tällaisista poikkeuksista keskustellaan aina molempien joukkueiden valmentajien ja vanhempien kesken. Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä johtokuntaan.

Junioritoiminnan toimivuudesta vastaa johtokunta.  uniorivalmennuksen laadusta vastaavat valmennuspäällikkö ja Koristiimi, joka koostuu ikäluokkien päävalmentajista

Seura tarjoaa koripalloharrastustoimintaa myös aikuisille. Sekä naisten että miesten puolella voi pelata koripalloa naisten ja miesten alemmissa divisioonissa. Naisten edustusjoukkue pelaa alueen kakkosdivisioonassa ja miesten edustusjoukkue Ykkösdivisioona B:ssä ( kausi 22-23). Miesten ja naisten edustusjoukkueissa annetaan myös junioreille mahdollisuus kehittyä pelaajina, kts Akatemiatoiminta 

Edustusjoukkueiden lisäksi seura tarjoaa pelaajille mahdollisuuden harrastaa koripalloa myös alueen alemmissa divisioonissa.

Kuntoliikunta
Seurassa voi harrastaa kilpaurheilun lisäksi kuntoliikuntaa mm. aikuisten harrastekoriksessa.

Seuratoiminnan kehittäminen ( sivua päivitetään 03/2023) 

Laadukas seuratoiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa arvioimista ja kehittämistä. Laatutyöskentelyn tulee olla pyrkimyksiltään samansuuntaisia liiton ja alueen laatustrategian kanssa. Keväällä 2023 seura on lähtenyt mukaan myös Tähtiseura- polulle. 

  • Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.  Tähtiseura- polku on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2023 aikana. 

Seuran toimintaa kehitetään tämän strategian tarjoaman viitekehyksen puitteissa huomioon ottaen paikalliset näkökohdat tarpeineen, toiveineen ja odotuksineen. Laatujärjestelmän olemassaolo varmistaa jatkuvan parantamisprosessin seurassa. Se toimii myös työnohjauksen ja perehdyttämisen välineenä, mikä puolestaan kehittää seuran toimintaa. Tämä kaikki toteutuu arvioinnin, mittaamisen ja toimintojen parantamiseen tähtäävien prosessien avulla.


Arviointi- ja kehittämisjärjestelmä 


Laatukäsikirjaprojektin tarkoituksena on aikaan saada systemaattinen arviointi- ja kehittämisjärjestelmä seuraan. Seura tekee joka toinen vuosi tyytyväisyyskyselyn pelaajille, valmentajille, vanhemmille ja muille seuran jäsenille. Kysely toteutetaan surveytyyppisellä strukturoidulla kyselylomakkeella, johon sisällytetään muutamia avoimia kysymyksiä. Tulokset analysoidaan tilastollisia menetelmiä käyttäen kvantitatiiviseen muotoon. Avoimet kysymykset analysoidaan sisällönerittelyä käyttäen.
Tyytyväisyyskyselystä tekemisestä, jakamisesta ja tulosten yhteenvedosta vastaa johtokunnan nimeämä laaturyhmä. Tulosraportti käydään läpi johtokunnassa, junioritiimissä ja valmentajapalavereissa. Sen perusteella päätetään kehitystoimenpiteistä. Kehittämisprosessiin sisältyy vuosittainen laatukäsikirjan päivittäminen.
Laatujärjestelmän myötä joukkueilta vaaditaan joukkueiden omat toimintakertomukset, joissa ilmenee valmentajien ja pelaajien nimet, sarja johon osallistuttu kaudella, sijoittuminen sarjassa, turnauksiin osallistuminen ja niissä menestyminen.


Tavoitteiden toteutuminen 
Toimintaa arvioidaan suhteessa seuran asettamiin tavoitteisiin. 
Raholan Pyrkivässä seuratoimintaa arvioidaan vuosittain 
- harrastajien määrää
- tyttö- ja poikajoukkueiden määrää
- valmentajien määrää ja laatua
- jäsenten määrää
- sarjoissa menestymistä
- tyytyväiskyselyllä (toteutetaan joka toinen vuosi)

Raholan Pyrkivän Kesäkotisäätiö

Kesäkotisäätiö ylläpitää Kaikulan leirikeskusta. Sitä on mahdollisuus vuokrata joukkueiden kesäharjoitteluun. Vuokraussopimukset tehdään Kesäkotisäätiön määrittämälle henkilölle. Lisätietoja Kaikulasta ja sen käyttömaksuista saa seuran puheenjohtajalta sekä säätiön nettisivuilta.