Tilinhoitaja

Joukkue valitsee taustaryhmästä tilinhoitaja joka:

  1. hoitaa joukkueen rahaliikennettä ja tiliä.
  2. vastaa, että kirjanpitoon tarvittavat tositteet toimitetaan seuran kirjanpitäjälle kuukausittain viimeistään kuukauden 8. päivänä.

Taustaa

Seuran tulee säilyttää toiminnassaan yleishyödyllisyys ja verottomuus, jotta haastajien kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Tilinhoitajan tärkeä tehtävä on muistuttaa näiden perusperiaatteiden noudattamisesta, jotta koko seura voisi nauttua yleishyödyllisyyden tuomasta edusta harrastajien hyväksi.