Tilinhoitaja

Joukkue valitsee taustaryhmästä tilinhoitaja joka:

  1. hoitaa joukkueen rahaliikennettä, my Club laskutusta(turnaukset, varusteet jne) ja mahdollista joukkueen tiliä
  2. vastaa, että kirjanpitoon tarvittavat tositteet ( seuran tiliin liittyvät) toimitetaan seuran taloudenhoitajalle kuukausittain viimeistään kuukauden 8. päivänä.

HUOM!

Seuran tulee säilyttää toiminnassaan yleishyödyllisyys ja verottomuus, jotta harrastajien kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Tilinhoitajan tärkeä tehtävä on muistuttaa näiden perusperiaatteiden noudattamisesta, jotta koko seura voisi nauttua yleishyödyllisyyden tuomasta edusta harrastajien hyväksi.