Joukkueen taustaryhmä

Joukkueen taustaryhmä

Toimiva joukkue tarvitsee valmentajien lisäksi joukkueenjohtajan ja yleensä myös tilinhoitajan. Myös buffetvastaavan, joukkueen kotisivun päivittäjän, mahdollisesti myös huoltajan kannattaa valita. Nämä toimijat muodostavat yhdessä joukkueen taustaryhmän. 

Joukkueen sujuva toiminta perustuu taustaryhmän aktiivisuuden ja talkootyön varaan. Ahkera ja kannustava ilmapiiri luo yhteenkuuluvuutta pelaajien ja taustaryhmän välillä, joka on keskeisessä asemassa määrittelemässä joukkuehenkeä.

Laajalle joukolle jaetut tehtävät eivät rasita ketään liikaa. Taustaryhmätoiminta voi olla myös mukava harrastus.

Tehtävien jako ja roolitus joukkueessa

  1. joukkuejohtaja
  2. tilinhoitaja
  3. valmentaja (voi olla myös vanhemman tehtävä)
  4. joukkueen huoltaja
  5. myClub tapahtumavastaava
  6. buffet-vastaava
  7. kuljetusvastaava