Viestintä

Yleisperiaate

Seuran (sisäinen ja ulkoinen) viestinnästä vastaa johtokunta ja joukkueen viestinnästä joukkuejohtaja. Johtokunta viestii myös suoraan joukkueille MyClubin kautta. 

Virallinen yhteydenpito seurassa perustuu MyClubin käyttöön. Ulkoisessa viestinnässä käytetään myös muita tilanteeseen sopivaa viestintätapaa.


Toimihenkilön sähköpostiosoite

Toimihenkilömme saavat helposti muistettavan henkilökohtaisen etunimi.sukunimi@rapy.net muotoa olevan sähköpostiosoitteen. Tähän osoitteeseen saapuvat sähköpostit ohjautuvat automaattisesti toimihenkilön valitsemaan omaan sähköpostiosoitteeseen. Uutta sähköpostitiliä ei siis synny.

Hyötynä sähköpostin lähettäjälle on helposti muistettava osoite.  Toiseksi rapy.net -osoiten poistaminen käytöstä katkaisee välittömästi sähköpostien saapumisen seuratoiminnasta. Rapy.net osoite  toimii myös käyntikorttina toimiessamme seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa.


Toimihenkilöryhmien sähköpostiosoite

Toimihenkilöiden yhteistä viestintää varten on perustettu sähköpostiryhmät:

  • valmentajat@rapy.net
  • joukkueenjohtajat@rapy.net
  • tilinjoitajat@rapy.net
  • erotuomarit@rapy.net
  • johtokunta@rapy.net

Jos olet toimihenkilö, niin sinun pitää kuulua tehtävää vastaavaan ryhmään. Muutoksissa ota yhteys postituslista.muutokset@rapy.net.


Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä seura tiedottaa jäsenilleen seuran tapahtumista. Sisäisesti viestitään lisäksi joukkueiden pelaajatiedot, toimihenkilöiden yhteystiedot, harjoitusvuorojen ajat ja paikat, sekä tietoja peleistä ja turnauksista. 

Raholan Pyrkivä hoitaa sisäistä viestintää pääasiallisesti seuran internet-sivustojen (www.rapy.net) myClubin ja facebookin välityksellä. Lisäksi valmentaja- ja joukkueenjohtajapalaverit ovat tärkeä osa seuran sisäistä tiedonkulkua. Tarvittaessa seura järjestää erillisiä tiedotustilaisuuksia. Jokaisella joukkueella on myös hyvä olla watsup tai vastaava ryhmä viestintään. Lisäkdi seurassa on jojoille ja toimihenkilöille oma watsup-ryhmä, samoin päävalmentajille Koristiimi- ryhmä.

Internet-sivustolle kirjoitetaan informatiivinen tärkeä tieto, kuten yhteystiedot.  Seuran toiminnan kannalta vakiintuneet ohjeet ja käytännöt talletetaan sivustolle osana sisäistä viestintää.   Muuttuvat tai tarkat ohjeet, lomakkeet ja pohjat säilytetään netissä seuran käsikirjastossa.

Seuran yhteystiedot löytyvät Internet-sivuston sivupalkista kohdasta ”Yhteystiedot”.


Ulkoinen viestintä

Seuran ulkoinen viestintä on tärkeä osa seuran imagoa tai julkisuuskuvaa.

Seuran internetsivut osoitteessa www.rapy.net  sekä Facebook, Twitter  ja Instagram ovat seuran tärkeimpiä ulkoisen viestinnän kanavia. Kotisivuilta on saatavilla tietoa seurasta. Sieltä löytyy myös RaPy:n tuoreimmat uutiset ja tapahtumat. Sosiaalisessa mediassa viestitään toiminnasta laajasti eri näkökulmista.

Seuran tai joukkueiden omat laajemmat turnaukset ja tapahtumat markkinoidaan somessa ja tarvittaessa paikllismediassa. Markkinointi kannattaa hoitaa viikkoa tai kahta ennen tilaisuutta, mutta itse tapshtumasta on hyvä myös tehdä postauksia, kuten myös tapahtuman jälkeen. 

Joukkueen kotisivu

Joukkueen kotisivu tulee pitää ajan tasalla myös kauden aikana.  Toimihenkilöiden lisäksi joukkue voi valita erikseen kotisivujen päivittäjiä.

Joukkueiden vastuulla on joukkueen kotisivun ylläpito. Ohjeita nettisivujen päivitystä varten https://ohjeet.yhdistysavain.fi/osiot/ 

Joukkueiden kotisivun yleisilme tulee kuitenkin säilyttää yhteneväisenä. Apua sivujen päivitykseen johtokunta@rapy.net


Värikoodit

Blue
- RGB: 0, 0, 153
- RGB: 0, 0, 99
- RGB: 000099
- CMYK: 1, 1, 0, 0

Yellow
- RGB: 255, 204, 0
- RGB: FF, CC, 0
- RGB: FFCC00
- CMYK: 0, 0.2, 1, 0


Ulkoinen viestintä

Seuran ulkoinen viestintä on tärkeä osa seuran imagoa tai julkisuuskuvaa.

Seuran internetsivut osoitteessa www.rapy.net ovat seuran tärkein ulkoisen viestinnän kanava. Kotisivuilta on saatavilla tietoa seurasta. Sieltä löytyy myös RaPy:n tuoreimmat uutiset ja tapahtumat. Seuran tapahtumista viestitään myös RaPyn Facebookissa sekä Instagramissa.

Seuran tai joukkueiden omat laajemmat turnaukset ja tapahtumat markkinoidaan tiedotusvälineille sekä Basket.fi.  seurojen tapahtumiin. Markkinointi pitää hoitaa viikkoa tai kahta ennen tilaisuutta. Tapahtumasta lähetetään lehdistölle tiivis kirjallinen tietoisku, jossa mainitaan tapahtumasta vastaavat henkilöt ja heidän yhteystietonsa. Ulkoisessa tiedottamisessa apua antavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.