Viestintä

Yleisperiaate

Seuran (sisäinen ja ulkoinen) viestinnästä vastaa johtokunta ja joukkueen viestinnästä joukkuejohtaja. Johtokunta viestii myös suoraan joukkueilleMyClubin kautta. 

Virallinen yhteydenpito seurassa perustuu MyClubin käyttöön. Ulkoisessa viestinnässä käytetään myös muita tilanteeseen sopivaa vistintätapaa.


Toimihenkilön sähköpostiosoite

Toimihenkilömme saavat helposti muistettavan henkilökohtaisen etunimi.sukunimi@rapy.net muotoa olevan sähköpostiosoitteen. Tähän osoitteeseen saapuvat sähköpostit ohjautuvat automaattisesti toimihenkilön valitsemaan omaan sähköpostiosoitteeseen. Uutta sähköpostitiliä ei siis synny.

Hyötynä sähköpostin lähettäjälle on helposti muistettava osoite. Vastaanottajan hyötynä on mahdollisuus järjestellä seuratoimintaan liittyvät sähköpostit muusta ko tilin sähköposteista. Lisäksi rapy.net -osoite toimii suojana. Vastaanottaja voi halutessa vaihtaa varsinaisen tilin toiseksi ilman näkyvää muutosta postin lähettäjille. Toiseksi rapy.net -osoiten poistaminen käytöstä katkaisee välittömästi sähköpostien saapumisen seuratoiminnasta. Toimiihan rapy.net osoite myös käyntikorttina toimiessamme seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

gmail.com käyttäjät voivat halutessaan määritellä gmail -tilinsä toimimaan lähes kuin rapy.net olisi erillinen sähköpostitili, vaikka se ei sitä ole. Ohjeen löydän tästä.


Toimihenkilöryhmien sähköpostiosoite

Toimihenkilöiden yhteistä viestintää varten on perustettu sähköpostiryhmät:

  • valmentajat@rapy.net
  • joukkueenjohtajat@rapy.net
  • tilinjoitajat@rapy.net
  • erotuomarit@rapy.net
  • johtokunta@rapy.net

Jos olet toimihenkilö, niin sinun pitää kuulua tehtävää vastaavaan ryhmään. Muutoksissa ota yhteys postituslista.muutokset@rapy.net.


Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä seura tiedottaa jäsenilleen seuran tapahtumista. Sisäisesti viestitään lisäksi joukkueiden pelaajatiedot, toimihenkilöiden yhteystiedot, harjoitusvuorojen ajat ja paikat, sekä tietoja peleistä ja turnauksista. 

Raholan Pyrkivä hoitaa sisäistä viestintää pääasiallisesti seuran internet-sivustojen (www.rapy.net) myClubin ja facebookin välityksellä. Lisäksi valmentaja- ja joukkueenjohtajapalaverit ovat tärkeä osa seuran sisäistä tiedonkulkua. Tarvittaessa seura järjestää erillisiä tiedotustilaisuuksia.

Internet-sivustolle kirjoitetaan informatiivinen tärkeä tieto, kuten yhteystiedot.  Seuran toiminnan kannalta vakiintuneet ohjeet ja käytännöt talletetaan sivustolle osana sisäistä viestintää.   Muuttuvat tai tarkat ohjeet, lomakkeet ja pohjat säilytetään netissä seuran käsikirjastossa.


Seuran yhteystiedot löytyvät Internet-sivuston sivupalkista kohdasta ”Yhteystiedot”.
Sisäisessä vietinnässä käytetään sähköpostilistoja eri roolisten tehtävien hoitamisen helpottamiseksi.  Sähköpostilistat löytyvät Käsikirjastosta ”Info – yhteystiedot”.


Ulkoinen viestintä

Seuran ulkoinen viestintä on tärkeä osa seuran imagoa tai julkisuuskuvaa.

Seuran internetsivut osoitteessa www.rapy.net ovat seuran tärkein ulkoisen viestinnän kanava. Kotisivuilta on saatavilla tietoa seurasta. Sieltä löytyy myös RaPy:n tuoreimmat uutiset ja tapahtumat.

Joukkueiden vastuulla on joukkueen kotisivun ylläpito.

Ohjeita nettisivujen päivitystä varten https://ohjeet.yhdistysavain.fi/osiot/ 

Internetin lisäksi seuran toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi hoidetaan paikallismedioiden välityksellä. Joukkueet voivat itse lähestyä medioita lähettämällä niille tietoa joukkueen tapahtumista, esimerkiksi Aamulehden "Minne tänään?"- ja "Seurat" -palstoille joukkueet voivat lähettää tietoa joukkueen peleistä ja muista tapahtumista. Tieto pitää lähettää kirjallisesti, faksaamalla tai sähköpostilla, neljä päivää ennen haluttua ilmestymispäivää.

Seuran tai joukkueiden omat laajemmat turnaukset ja tapahtumat markkinoidaan tiedotusvälineille. Markkinointi pitää hoitaa viikkoa tai kahta ennen tilaisuutta. Tapahtumasta lähetetään lehdistölle tiivis kirjallinen tietoisku, jossa mainitaan tapahtumasta vastaavat henkilöt ja heidän yhteystietonsa. Ulkoisessa tiedottamisessa apua antavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Ulkoiseen vierstintään tarvittavat seuran lomakkeet ja logot löytyvät Käsikirjastosta.

Yhteistyötahot

Liikuntapalvelut

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta.html

Koulut

Raholan Pyrkivä tekee yhteistyötä Länsi-Tampereen koulujen kanssa. Seura on alueella lähiliikuntapalveluja tarjoava junioriseura. Seura ilmoittaa koripallokauden alkaessa koulujen ilmoitustauluilla uusista joukkueista ja harjoitusajoista.  Osa seuran harjoitusvuoroista on alueen koulujen liikuntasaleissa. 

Seura haluaa ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita alueen koulujen rehtoreiden ja yhteyshenkilöiden kanssa. 


Koripalloliitto

Raholan Pyrkivä toimii yhteistyössä Koripalloliiton kanssa ja haluaa kehittää seuran ja liiton välistä vuorovaikutusta. Seura informoi Koripalloliittoa seuran aktiivisesta toiminnasta.


Muut seurat

Toimimme yhteistyössa paikallisten seurojen kanssa.

Joukkueen kotisivu

Joukkueen kotisivu tulee pitää ajan tasalla myös kauden aikana.  Toimihenkilöiden lisäksi joukkue voi valita erikseen kotisivujen päivittäjiä.

Joukkueen kotisivu on sisällöltään minimaalinen ja vakiomallinen.  Kotisivun alle joukkueen toimihenkilöt voivat tehdä monimuotoisempia sisältöjä.  Yleisilme tulee kuitenkin säilyttää yhteneväisenä.

Joukkueen toimihenkilöt saavat oikeudet ylläpitää joukkueen kotisivua.  Kotisivun uutispalstalle voi kirjoittaa juttuja joukkueen turnausreissuista ja muista tapahtumista.

Ohjeet sivuston käytöstä löytyy tästä.  Tarvittaessa järjestetään yhteinen opastustilaisuus joukkueen kotisivujen ylläpitäjille.

Joukkuekuvat


Värikoodit

Blue
- RGB: 0, 0, 153
- RGB: 0, 0, 99
- RGB: 000099
- CMYK: 1, 1, 0, 0

Yellow
- RGB: 255, 204, 0
- RGB: FF, CC, 0
- RGB: FFCC00
- CMYK: 0, 0.2, 1, 0


Ohjeita internetsivujen päivitystä varten https://ohjeet.yhdistysavain.fi/osiot/