Raholan Pyrkivä kehittää ja kehittyy

24.11.2021

Olemme ilolla panneet merkille, että seurassa on nyt menossa mielenkiintoinen ja uutta aloittava vaihe. Samalla on kuitenkin myös tulossa muutoksia, koska kehittyäkseen on uskallettava myös luopua jostain vanhasta ja rakentaa uutta sen tilalle.

Korona-ajasta huolimatta seuran lisenssimäärät eivät ole juurikaan laskeneet, mikä varmasti osaltaan antaa viitettä siitä, että seurassa on panostettu laadukkaaseen toimintaan myös haastavina aikoina. Meillä on junioreita pallokoulusta B-ikäisiin, ja etenkin nuoremmissa ikäluokissa näkyy kasvua harrastajamäärien osalta. Tästä on hyvä jatkaa. Panostamme edelleen jatkossakin hyvään ja laadukkaaseen toimintaan jokaisessa ikäluokassa.

Yhtenä isoimmista muutoksista on seuraan perustettu Akatemia, joka tähtää nuorten pelaajien kokonaisvaltaiseen kehittymiseen niin koripallossa kuin henkilökohtaisessakin elämässä. Akatemia toimii varmasti jatkossa erittäin hyvänä lippulaivana junioreiden tavoitteellisen ja tuloksellisen kehittymisen saralla.

Seuralla on ensimmäistä kertaa kaksi palkattua kokoaikaista työntekijää: valmennuspäällikkö ja Akatemian päävalmentaja. Heidän panoksensa seuran kehittämisessä tulee olemaan mittava. Voimme hyödyntää heidän osaamistaan niin pelikentillä kuin sen ulkopuolellakin.

Tällä kaudella olemme iloksemme voineet myös tukea useamman haun kautta vähävaraisten perheiden lasten harrastusta. Lisäksi olemme erittäin ylpeitä siitä, että olemme voineet tarjota kesätyömahdollisuuksia omille junioreillemme SUP-lautavuokraamon kautta. Näitä molempia toimia on tarkoitus jatkaa edelleen ja siten luoda seurassamme uudenlaista seuratyötä ja yhteisöllisyyttä.

Kaiken uuden keskellä on myös mietittävä vanhoja totuttuja toimia. Joskus on todettava, että on aika luopua ja irtautua vanhasta, jos siitä ei ole enää samaa hyötyä kuin ennen. Myös jokaisen talkoolaisen panosta ja työmäärää tulee miettiä suhteessa hyötyihin. Näistä syistä johtokunta on päättänyt, että seura irtautuu Delfin-turnauksen järjestämisvastuista. Vuoden 2022 Delfinissä emme ole enää mukana järjestäjäseurana.

Paljon uutta on jo suunnitteilla, mutta siitä lisää myöhemmin. Keskitytään nyt omaan hyvään tekemiseen ja seuran kehittämiseen niillä vahvuuksilla, joita meillä on: olemme merkittävä kasvattajaseura, jossa kaikilla pelaajilla on mahdollisuus kehittyä koripalloilijoina ja ihmisinä omiin vahvuuksiinsa nojaten.

#ilokasvaayhdessä


Raholan Pyrkivä

Johtokunta