Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

 Raholan Pyrkivän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoite on yhdenvertaisuuslain § 1 mukaisesti edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä 
syrjimistä ja tarjota kaikille toiminnassa mukana oleville yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttamiseen. 

Liikuntalain mukaisesti tuemme toiminnassamme lasten 
ja nuorten kasvua ja kehitystä. Noudatamme toiminnassamme TUL:n eettisiä ohjeita.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on luoda periaatteet ja toimintatavat, jotka vahvistavat yhdenvertaisuutta seurassa. 

Missiomme mukaan olemme koripallon erikoisseura, joka tarjoaa harrastus- ja kilpatoimintaa vastuullisesti ja kaikki toiminnassa mukana olevat huomioiden. 


Strategiassamme olemme huomioineet toimintaympäristön muutokset, joihin liittyy sekä länsi-Tampereen kasvu että myös perheiden taloudellisen 
tilanteen vaikeutuminen. Olemme pyrkineet edistämään taloudellista yhdenvertaisuutta jo usean vuoden ajan tarjoamalla tukea vähävaraisten lasten ja 
nuorten harrastukseen, tätä jatkamme edelleen.


Raholan Pyrkivä haluaa olla kasvattajaseura, mikä tarkoittaa, että kasvatamme seurassamme toimijoita kasvamaan sekä koripalloilijoina että elämän muilla 
osa-alueilla. Toiminnassamme pyrimme jatkuvasti siihen, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa seurassa omana itsenään ja tuntea olevansa tervetullut 
seuran toimintaan. Raholan Pyrkivä tarjoaa harrastus- ja kilpatoimintaa vastuullisesti ja kaikki toiminnassa mukana olevat huomioiden. 

Toimintamme on kiteytynyt sloganeihimme 
#ilokasvaayhdessä
#enemmänkuinurheiluseura


Urheiluharrastuksen on oltava turvallista

Kaikilla on oikeus nauttia harrastuksesta ilman pelkoa.  Myös Raholan Pyrkivä on sitoutunut tarjoamaan toimintaa, jossa jokainen voi turvallisesti harrastaa. Et ole yksin sivustolta jokainen juniori voi kuitenkin halutessaan saada apua ja tukea.