Pelaajat ja erotuomarit

Pelaajat

Pelaajarekrytointi

Seura voi saada uusia harrastajia usean väylän kautta. Laadukas seura- ja juniorityö on seuran parasta mainosta. Lisäksi mainokset alueen lehdissä, ilmoitukset kouluilla ja kaupoissa harrastustoiminnan alkaessa sekä erilaiset kerhot ja esimerkiksi kesäkoris -tapahtumat tekevät seuran toimintaa tunnetuksi ja tuovat joukkueisiin uusia pelaajia. seuran toiminta-ajatukseen ei kuulu rekrytoida aktiivisesti pelaajia toisista seuroista.

Pelaajakoulutus

Pääasiallinen pelaajakoulutus tapahtuu pelaajan oman ikäluokan joukkueen harjoituksissa. Pelaajalle annetaan mahdollisuus pelata ja harjoitella myös vanhemman ikäluokan mukana, mikäli valmentajat katsovan sen olevan eduksi pelaajan kehittymiselle. 
Koripalloliitto järjestää vuosittain neljä 12 - 14-vuotiaille tarkoitettua All Star-leiriä, joilla kartoitetaan potentiaalisia maajoukkuepelaajia ympäri Suomen. Leirityksen päätteeksi valitaan pelaajat Suomen 15-vuotiaiden maajoukkueohjelmaan. Näille leireille valitaan pelaajat seuravalmentajien avustuksella.
Tämän lisäksi liitto järjestää Talent-ohjelman huippulahjakkuuksille ja Talent-päivät haastajille. Seuravalmentajat ehdottavat pelaajiansa Talent-päiville.
Näistä ohjelmista löytyy lisätietoa www.basket.fi -sivuilta.
RaPy kannustaa valmentajiaan olemaan aktiivisia pelaajiensa ohjaamisessa liiton järjestämiin tilaisuuksiin.
    
Koripalloliiton pelaajakoulutuksen perusta on nuorten aluevalmennus. Nuorten aluevalmennus on pelaajan ensimmäinen askel maajoukkuetoiminnassa. Sekä alue- että maajoukkuevalmennuksessa toteutetaan samoja sisältöjä. 
Aluevalmennuksen kustannusten korvaamisesta pelaajille päättää johtokunta.

Pelaajan polku

Raholan Pyrkivä tarjoaa toimintaa 3-vuotiaiden pallokoulusta aikuisten harraste- ja kilpatoimintaan asti.

Joukkueiden toimihenkilöt (valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat) rekrytoidaan pelaajien vanhemmista, aktiiviuransa päättäneistä seuran pelaajista sekä seuran ulkopuolelta lajistamme ja toiminnastamme kiinnostuneista henkilöistä. Rekrytointia tekee johtokunta ja joukkue itse.

Seurasiirrot

Seurasta toiseen vaihtavan pelaajan on pyydettävä kirjallisesti edustusvapautta vanhasta seurastaan. Tämä pyyntö on tehtävä virallisella seurasiirtolomakkeella, jonka saa mm internetistä osoitteesta seurasiirtoja koskevia ohjeita.

Seurasiirtoa pyytävä pelaaja täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen ja toimittaa sen lähtöseuran puheenjohtajalle. Lähtöseuran puheenjohtaja allekirjoittaa lomakkeen, jonka jälkeen pelaaja tarvitsee tuloseuran allekirjoituksen lomakkeeseen.

Allekirjoitusten jälkeen tuloseuran on maksettava siirtosumma Koripalloliittoon, jonka jälkeen lähetetty hakemus voidaan käsitellä Koripalloliitossa. Alueensarjoissa pelaajasiirto tulee voimaan 1 vuorokausi sen jälkeen, kun alue on vahvistanut siirron. Liiton sarjoja pelaavien tulee ottaa selvää liiton pelaajasiirroista. Seurasiirtoa ei tarvitse tehdä, jos pelaaja ei ole Suomessa edustanut mitään seuraa virallisissa koripallopeleissä edellisenä kilpailukautena.

Erotuomarit

Erotuomareita velvoittavat Koripalloliiton viralliset säännöt, joissa määritellään erotuomareiden tehtävät. Erotuomarien nimeämisestä virallisiin otteluihin vastaa alueen peleissä Koripalloliiton läntinen alue ja liiton sarjoissa Koripalloliiton tekninen yksikkö. Harjoitusotteluihin joukkueet hankkivat itse tuomarit.

Erotuomarit peleissä

  • Erotuomarit tarkastavat ja hyväksyvät kaikki pelissä käytettävät varusteet
  • erotuomarit tarkastavat pelaajien ja valmentajien lisenssit
  • erotuomarit ohjaavat peliä sekä neuvovat joukkueita
  • joukkueenjohtaja ilmoittaa erotuomareille peliajankohdan ja paikan ajoissa. Ilmoituksen on oltava perillä vähintään 14 vuorokautta ennen pelin alkua.

Lisätietoja www.basket.fi

Erotuomarit ovat oikeutettuja saaman ottelusta palkkion ja matkakulukorvauksia. Maksutapa on suoraan erotuomarin pankkitilille tehtävä suoritus, jonka tekee seuran taloudenhoitaja. Siksi täydennetty maksulomake tulee toimittaa taloudenhoitajalle heti ottelun jälkeen.

Erotuomarimaksukuitit ovat saatavilla seuran nettisivuilta www.rapy.net. Mallikuitti on lisäksi liitteessä 7. mallikuittia ei tarvita tässä?  ”Lomake – erotuomarimaksu”
Erotuomarikuitit toimitetaan seuran taloudenhoitajalle, joka korvaa maksut maksujen suorittajalle.

Erotuomarikoulutus

Koripalloliiton läntinen alue ja Tampereen koripalloerotuomarikerho järjestävät yhdessä vuosittain 15 vuotta täyttäneille erotuomareiden alkeiskursseja, joihin toivotaan myös seuran jäsenten osallistuvan.

Junioripelaajille opetetaan jo pienestä pitäen sääntötuntemusta ja erotuomarien kunnioittamista. Lisäksi pelaajille on hyvä osoittaa pelaajauran lisäksi mahdollisuus toimia erotuomarina sekä kannustaa erotuomarikouluttautumiseen osallistumista.

Palkitseminen

Kauden päättäjäiset

Seuran kauden päättäjäiset ovat koko seuran koripalloilijoiden yhteinen kauden päätös toukokuussa, jossa palkitaan seuran pelaajia. Jokaisen pelaajan toivotaan pääsevän paikalle ja myös vanhemmat ovat tervetulleita. Päättäjäisten järjestämisestä vastaa johtokunnan perustama työryhmä.

Palkintojenjakojärjestelmä on liitteessä x.

Muut huomionosoitukset

Seura voi huomioida harkintansa mukaan toiminnassaan mukana olevia, esimerkiksi tasakymmeniä täyttäviä henkilöitä sekä ylioppilaiksi kirjoittaneita pelaajiaan ja valmentajiaan. Seura voi harkintansa mukaan huomioida myös muista merkittävistä ansioista. Huomionosoitusaloitteet ohjataan johtokunnan päätelttäväksi.