Raholan Pyrkivä- Ketä me olemme? 

RAHOLAN PYRKIVÄ ry – 
koripalloa ja toimintaa kaikenikäisille

Raholan Pyrkivä ry on perustettu voimistelu- ja urheiluseuraksi Raholassa Tampereella vuonna 1946. Vuosien saatossa seura on muuttunut voimistelun ja urheilun yleisseurasta koripallon erikoisseuraksi. 

Koripallo on äärimmäisen monipuolinen, nopea ja tapahtumarikas taitolaji, mikä opastaa harrastajiaan jatkuvan oppimisen ja yrittämisen tielle henkilökohtaisten taitojen kehittämiseksi. Henkilökohtaisten taitojen lisäksi laji auttaa ymmärtämään joukkuekavereiden merkityksen erilaisissa tilanteissa ja eri rooleissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.                                             

Seura tarjoaa harrastusmahdollisuuksia asiantuntevassa valmennuksessa 3-vuotiaiden pallokoulusta lähtien, ja siirtyen koripallon alkeiden opettelun kautta nuorten junioriluokkien läpi aina aikuiskoripalloon saakka. Mahdollisuuksia on myös kuntoliikuntaan. Maantieteellisesti toimimme keskittyy Länsi-Tampereelle, joka koostuu Tampereen lounaisesta ja luoteisesta suuralueista.

Alueeseen kuuluvat kaupunginosat Epilä, Kaarila, Villilä, Kalkku, Rahola, Epilänharju, Tohloppi, Haukiluoma, Lamminpää, Myllypuro, Ikuri, Ristimäki ja Tesomajärvi.

Harrastajia on mukana myös naapureista kuten Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala ja Kangasala.

Raholan Pyrkivän toimii Länsi-Tampereella.

Yhteisöllisyys

Olemme talkooseura pitääksemme kustannukset mahdollisimman matalalla, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan koripallon pariin. Joukkueet ovat itsenäisiä muuten yhteisöllisessä seurassa. 

Pallokoulussa tarvitsemme vanhempien osallistumista mm. temppuratojen valvojina,  sekä eri ikäisissä junioreissa mm. toimitsijatehtävissä. Vanhemmat ja huoltajat ovat tärkeä osa seuran toimintaa pelaajien ohella.

Koripallossa valmentajien koripallotausta on kuitenkin ehdoton edellytys. Valmentajien järjestäminen ja koulutus joukkueisiin on seurayhteisön yhteinen tehtävä.


Koripallotoiminta

Junioritoiminnan peruskivi on 3-6-vuotiaiden pallokoulussa, josta monet lapset siirtyvät seuran varsinaisiin koripallojoukkueisiin. Pallokoulut toimivat elo-toukokuussa. 

Pääasiallisesti lapset ja nuoret pelaavat oman ikäluokkansa joukkueessa, mutta poikkeukset ovat mahdollisia silloin, kun se on lapsen/nuoren edun mukaista. Tällaisista poikkeuksista keskustellaan aina molempien joukkueiden valmentajien ja vanhempien kesken. Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä johtokuntaan.

Junioritoiminnan toimivuudesta vastaa johtokunta. Juniorivalmennuksen laadusta vastaavat valmennuspäälliköt ja Koristiimi.

Seura tarjoaa koripalloharrastustoimintaa myös aikuisille. Sekä naisten että miesten puolella voi pelata koripalloa naisten ja miesten alemmissa divisioonissa.

Naisten edustusjoukkue pelaa alueen kakkosdivisioonassa ja miesten edustusjoukkue Ykkösdivisioona B:ssä ( kausi 22-23). Miesten ja naisten edustusjoukkueissa annetaan myös junioreille mahdollisuus kehittyä pelaajina, kts Akatemiatoiminta 

Edustusjoukkueiden lisäksi seura tarjoaa pelaajille mahdollisuuden harrastaa koripalloa myös alueen alemmissa divisioonissa.

Kuntoliikunta
Seurassa voi harrastaa kilpaurheilun lisäksi kuntoliikuntaa mm. aikuisten harrastekoriksessa.

Seuratoiminnan kehittäminen

Laadukas seuratoiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa arvioimista ja kehittämistä. Laatutyöskentelyn tulee olla pyrkimyksiltään samansuuntaisia liiton ja alueen laatustrategian kanssa. Seuran toimintaa kehitetään tämän strategian tarjoaman viitekehyksen puitteissa huomioon ottaen paikalliset näkökohdat tarpeineen, toiveineen ja odotuksineen. Laatujärjestelmän olemassaolo varmistaa jatkuvan parantamisprosessin seurassa. Se toimii myös työnohjauksen ja perehdyttämisen välineenä, mikä puolestaan kehittää seuran toimintaa. Tämä kaikki toteutuu arvioinnin, mittaamisen ja toimintojen parantamiseen tähtäävien prosessien avulla.


Arviointi- ja kehittämisjärjestelmä 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Laatukäsikirjaprojektin tarkoituksena on aikaan saada systemaattinen arviointi- ja kehittämisjärjestelmä seuraan. Seura tekee joka toinen vuosi tyytyväisyyskyselyn pelaajille, valmentajille, vanhemmille ja muille seuran jäsenille. Kysely toteutetaan surveytyyppisellä strukturoidulla kyselylomakkeella, johon sisällytetään muutamia avoimia kysymyksiä. Tulokset analysoidaan tilastollisia menetelmiä käyttäen kvantitatiiviseen muotoon. Avoimet kysymykset analysoidaan sisällönerittelyä käyttäen.
Tyytyväisyyskyselystä tekemisestä, jakamisesta ja tulosten yhteenvedosta vastaa johtokunnan nimeämä laaturyhmä. Tulosraportti käydään läpi johtokunnassa, junioritiimissä ja valmentajapalavereissa. Sen perusteella päätetään kehitystoimenpiteistä. Kehittämisprosessiin sisältyy vuosittainen laatukäsikirjan päivittäminen.
Laatujärjestelmän myötä joukkueilta vaaditaan joukkueiden omat toimintakertomukset, joissa ilmenee valmentajien ja pelaajien nimet, sarja johon osallistuttu kaudella, sijoittuminen sarjassa, turnauksiin osallistuminen ja niissä menestyminen.


Tavoitteiden toteutuminen 
Toimintaa arvioidaan suhteessa seuran asettamiin tavoitteisiin. 
Raholan Pyrkivässä seuratoimintaa arvioidaan vuosittain 
- harrastajien määrää
- tyttö- ja poikajoukkueiden määrää
- valmentajien määrää ja laatua
- jäsenten määrää
- sarjoissa menestymistä
- tyytyväiskyselyllä (toteutetaan joka toinen vuosi)

Raholan Pyrkivän Kesäkotisäätiö

Kesäkotisäätiö ylläpitää Kaikulan leirikeskusta. Sitä on mahdollisuus vuokrata joukkueiden kesäharjoitteluun. Vuokraussopimukset tehdään Kesäkotisäätiön määrittämälle henkilölle. Lisätietoja Kaikulasta ja sen käyttömaksuista saa seuran puheenjohtajalta sekä säätiön nettisivuilta.