Seuratoiminnan perusteita

Raholan Pyrkvä on Suomen lakeja, asetuksia ja ohjeita noudattava rekisteröity yhdistys. Yhdistyslaki ja verottajan ohjeet antavat toiminnan kivijalat.

Tietolähteitä

Viimeisimpänä iso muutos on tulorekisteri ja sen edellyttämät toimet. Lisätietoja verottajan sivulta: tulorekisteri

Näiden pohjalta toimintamme on kehittynyt vuosien saatossa. Muutoksiin on reagoitu asiaan kuuluvalla tavalla.


Johtopäätöksiä

  1. Toiminnan muutos on monimutkaista. Muutoksessa on otettava huomioon monta näkökulmaa.
  2. Lakiin kirjoitettu ratkaisee. Miltä meistä tuntuu ei ole ratkaisevaa siinä tilanteessa kun viranomainen tarkasta seuran toimintaa lakiin nähden. 
  3. Kokonisuus ratkasee. Verottajalla on oikeus ja velvollisuus toimia harkinnanvaraisesti.

Toiminnan kehittäminen

Raholan Pyrkivä on viimeisen 10 vuoden aikana muutanut toimintaansa aktiivisesti. Jo perustoiminnan pyörittäminen vapaaehtoisvoimin vaatii aikaa ja keskittymistä. Perustoiminta ei ole kuitenkaan riittänyt, vaan kehitystyötä on tehty ennakoivasti harrastajien parhaaksi.

Taustatyö tehdään hiljaisuudessa eikä siitä ole tarvetta tehdä numeroa. Uusien ideoiden yhteydessä toivomme uusia tekijöitä toteutamaan ideat käytäntöön asti. Onneksemme näin on monesti käynyt. Ilman vapaaehtoistyötä muutokset olisivat jäänet haaveiksi.


Ole utelias

Avoin keskustelu on tärkeää. Seuratoiminta on monelle uutta. Keskustelussa voi tulla sellainen tunne ettei vanhaa haluttaisi muuttaa vain siitä syystä että joku puolustaisi periaattessa muutoksen tekemistä. Siitä ei ole kyse. Uusia ehdotuksia on kuunneltava aina ja yhteisesti paras toiminta otettava käyttöön.