Valmentaja

Valmentajasopimus

Valmentajan tehtävä on valmentaa. Joukkueen taustaryhmä hoitaa muut asiat. Näin valmentaja voi keskittyä olennaiseen tehtäväänsä, jolloin pelaajat saavat maksimaalisen hyödyn ja parhaan laadun valmennustoimintaan.

Valmentaja tekee seuran kanssa sopimuksen, jossa sovitaan mm. matkakorvauksen ylärajan suuruudesta. Korvaus maksetaan seuran talousarvion mukaan suunnitellun varainhankinnan mukaan. Sopimuspohja löytyy Valmennussivulta.

Johtokunta päättää valmentajasopimusten yleislinjauksesta ennen kauden alkua. Kauden alussa valmentajille kirjoitetaan johtokunnan puheenjohtajan kanssa valmentajasopimukset. Niissä sovitaan mm. matka- ja muista kulukorvauksista.

Korvaukset maksetaan tehtyä matkalaskua vastaan kaksi kertaa vuodessa jälkikäteen, kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. Matkalaskun oikeaan tekemiseen opastaa tarkemmin Talousosion liitteenä olevaa matkalasku.

Lisätietoja valmentajasopimuksesta ja siihen liittyvistä korvauksista saa johtokunnan puheenjohtajalta tai taloudenhoitajalta.

Joukkue vastaa aina valmentajien turnausmatka- ja majoituskustannuksista.

Valmentajakoulutus

Seura kouluttaa valmentajia. Valmentajan pitää olla aktiivinen ja hakeutua mahdollisuuksien mukaan koulutukseen. Mikäli jokin koulutus kiinnostaa valmentajaa, hänen tulee ottaa yhteyttä johtokuntaan. Johtokunta myös tiedottaa valmentajille mahdollisista koulutuksista.

Valmentajakoulutusta järjestetään alueen ja liiton järjestämänä koulutuksena. Koripalloliiton koulutustarjonta on nähtävillä mm. www.basket.fi ja alueen lähettämissä tiedotteissa. Liitto järjestää mm. Talent Camp -leirin yhteydessä kaksipäiväisen tilaisuuden pelaajien seuravalmentajille. Myös muut seurat järjestävät omia koulutustilaisuuksia.

Seura tukee valmentajiensa koulutusta. RaPy järjestää omia sisäisiä koulutustilaisuuksiaan. Tämän lisäksi valmentajalla on mahdollisuus hakea avustusta liiton tai jonkun muun tahon järjestämiin koulutuksiin.

Seuran kustantamaksi tarkoitetusta koulutuksesta tulee sopia etukäteen johtokunnan kanssa. Mikäli johtokunta hyväksyy juniorivalmentajan koulutukseen hakeutumisilmoituksen, seura kustantaa koulutuksen. Koulutuksen kustantamiseen saattaa liittyä valmentajaan kohdistuvia lisäehtoja/valmennussitoumus.

Seura kirjaa valmentajien koulutustasot, jotta valmentajia voidaan ohjata heidän tarvitsemiinsa koulutuksiin.skustannuksista.

Valmentajan tehtävät

Jokaisen valmentajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus valmentamisesta. Valmentajalle kuuluvista tehtävistä keskustellaan valmentajasopimusta laadittaessa. Muun muassa seuraavat tehtävät kuuluvat valmentajalle:

  1. Kauden suunnittelu yhdessä joukkueenjohtajan kanssa mm. mihin sarjaan joukkue osallistuu ja kuinka paljon joukkue harjoittelee viikossa
  2. harjoitusten suunnittelu ja ohjaaminen
  3. harjoituspäiväkirjan pitäminen
  4. harjoitusotteluiden sopiminen
  5. valmentaminen otteluissa ja turnauksissa
  6. yhteydenpito vanhempiin
  7. oman valmennustaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
  8. aktiivinen yhteydenpito seuran sisällä.

Näiden tehtävien lisäksi valmentajan tehtävä on parhaan kykynsä mukaan auttaa pelaajiaan kehittymään koripalloilijoina. Lisäohjeistusta valmentamiseen löytyy seuran käsikirjastosta ja valmennuspäälliköltä.