Joukkueen taustaryhmä

Joukkueen taustaryhmä

Toimiva joukkue tarvitsee valmentajien lisäksi joukkueenjohtajan, tilinhoitajan, buffetvastaavan, joukkueen kotisivun päivittäjän, mahdollisesti myös huoltajan. Nämä toimijat muodostavat yhdessä joukkueen taustaryhmän.

Joukkueen hyvä toiminta perustuu taustaryhmän aktiivisuuden ja talkootyön varaan. Ahkera ja kannustava ilmapiiri luo yhteenkuuluvuutta pelaajien ja taustaryhmän välillä, joka on keskeisessä asemassa määrittelemässä joukkuehenkeä.

Laajalle joukolle jaetut tehtävät eivät tule kenellekään rasitteeksi. Taustaryhmätoiminta on hyvä harrastus.

Tehtävien jako ja roolitus joukkueessa

  1. joukkuejohtaja
  2. tilinhoitaja
  3. valmentaja (voi olla myös vanhemman tehtävä)
  4. joukkueen huoltaja
  5. myClub tapahtumavastaava
  6. buffet-vastaava
  7. kuljetusvastaava