Johtokunta

Johtokunnan tehtävät

 1. Toimii seuran ylimpänä toimeenpanijana ja valvojana.
 2. Johtaa seuraa toiminnan tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
 3. Vastaa, että seura toimii lakien, asetusten ja yhteisten arvojen mukaisesti.
 4. Suunnittelee ja kehittää seuran toimintaa.
 5. Vastaa seuran taloudesta.

Johtokunnan jäsenet

 1. Valmistelevat esityksiä johtokunnalle
 2. Keskustelevat ja tuovat mielipiteitä johtokunnan käsittelemiin asioihin
 3. Äänestävät päätöksissä
 4. Toimeenpanevat päätöksiä johtokunnassa sovitulla tavalla
 5. Kommunikoivat joukkueiden ja valmentajien kanssa (sähköposti ja jalkatyö)

Puheenjohtaja

 1. Vastaa seuran toiminnasta
 2. Johtaa seuran toimintaa
 3. Kehittää seuran toimintaa
 4. Edustaa seuraa ja on seuran yhdyshenkilö
 5. Hoitaa jäsenrekisteriä
 6. Kirjoittaa seuran nimen
 7. Laatii talous- ja toimintasuunnitelman

Varapuheenjohtaja

 1. Toimii tarvittaessa seuran puheenjohtajana
 2. Edustaa seuraa mm. seuraaviin yhteisöihin: TUES ja SKL
 3. Seuran edustaja alueen yhteistyössä
 4. Kirjoittaa seuran nimen

Sihteeri

 1. Pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa.
 2. Vastaa asiakirjojen arkistoinnista
 3. Sisäinen tiedottaminen johtokunnan kokouksen päätöksistä
 4. Kirjoittaa seuran nimen.

Taloudenhoitaja

 1. Hoitaa seuran päivittäisen rahaliikenteen päätilillä
 2. Selvittää epäselvät laskuasiat
 3. Vastaa joukkueiden rahastonhoitajien koulutuksesta
 4. Organisoi joukkueiden tilit
 5. Seuraa rahastonhoitajien toimintaa
 6. Anoo kaupungilta toiminta- ja ulkomaanmatka-avustukset

Vinkkejä

Yhdistysrekisteriote

Tilaus edullisin osoitteesta: https://yhdistysrekisteri.prh.fi/